Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja b.r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gruparm.pl jest: Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą nr NIP 727-241-30-33 i REGON 100069945.

2. Państwa dane osobowe zostały podane Grupa RM dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (przez internet, e-mail, telefon, poczta tradycyjna, spotkania bezpośrednie, wszelkie media społecznościowe i inne) w celach handlowych.

3. Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu

- niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym lub usługowym w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,

- wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których wyżej mowa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wyżej wymienionych celów dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

5. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom takim jak firmy kurierskie, biura rachunkowe, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi płatnicze, firmy windykacyjne, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk oraz wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa.

6. Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych swoich klientów oraz użytkowników sklepu internetowego www.gruparm.pl  Dane te są niezbędne tylko do realizacji złożonego zamówienia.

Informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Grupa RM Decorativi Marcin Juraszczyk   NIP 727-241-30-33   REGON 100069945   UL. Ogrodowa 72/74, 91-071 Łódź             www.gruparm.pl

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl